Her er de nye meddommerne i tingretten

Kommunene er snart i mål med å finne meddommere som skal bidra i Lofoten tingrett de neste fire årene.