Her er den nye næringssjefen i Vågan

Alf Kenneth Johansen tar fatt på nye oppgaver

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Vågan kommune vedtok før jul i fjor å ansette en egen dedikert næringssjef. Nå er det klart at Alf Kenneth Johansen fra Henningsvær som har fått jobben.

Det fremgår av ei pressemelding fra Vågan kommune.

Styrker næringssatsingen

- Vågan kommune ønsker i sterkere grad å stimulere og tilrettelegge for næringsutvikling og vil styrke arbeidet med næringsutvikling og tilrettelegging for verdiskapning. Næringssjefen skal være en idéskaper og inspirator for utviklingsarbeid, samt gi råd og veiledning til både eksisterende bedrifter, nyetablerere og ungdom, melder rådmann Tommy Stensvik i pressemeldinga.

Stensvik sier til Lofotposten at bakgrunnen for at man nå oppretter stillinga er en positiv utvikling i kommunen.

- Vi ser at det er nødvendig å styrke det fagfeltet i fortsettelsen for å ta del i utviklinga.

Oppgavene blir flere for næringssjefen.

- Han skal være med på å selge Vågan kommune og få tak i ny-etablerere og følge opp eksisterende næring, etablerere og investorer. Han skal også følge opp ungdom som ønsker å satse og være tilgjengelig innad i kommunen for næringsspørsmål og utvikling, sier rådmannen videre.

En strategisk næringsplan skal også på plass.

- Det vil bli en håndbok å jobbe etter og være med på å gjøre Vågan mer attraktivt.

-  Fikk man inn mange søkere?

- Det var mange søkere og flere veldig gode kandidater, sier Stensvik

- Vi er på en gylden gren

Alf Kenneth Johansen er i dag prosjektleder for "Henningsvær - Nye tider" og skal fullføre stillingen her, før han  tiltrer i den nye jobben i kommunen 1. oktober.

Han er utdannet fiskeriøkonom og har erfaring både fra fiskerinæringa, oppdrett og turisme. Johansen har også bakgrunn fra Norges Sjømatråd i Madrid.

- Jeg er ydmyk og stolt over å få muligheten til å bidra i den positive utviklingen som skjer i Vågan og Lofoten og gleder meg veldig til å komme i gang med arbeidet. Jeg håper og tror at min lokalkunnskap og erfaring gir et godt fundament til dette, sier Johansen selv i pressemeldinga.

Til Lofotposten sier Alf Kenneth at han nå først skal jobbe ferdig med "Henningsvær - Nye Tider"

- Så vil det ta litt tid å arbeide seg inn og bli kjent. Men jeg har gjort meg en god del tanker om hva jeg har lyst til å gjøre.

- Hvorfor ville du ha denne jobben?

- Jeg er født og oppvokst i Henningsvær og helt siden jeg var liten har jeg engasjert meg i samfunnet. Næringsliv er kjempeinteressant og det er flott å få være med på å skape ny næring og ny vekst, sier Johansen.

Dessuten skjer det mye positivt i hjemkommunen mener han.

- Vi er så heldige i Vågan at stort sett alt av næring går kjempebra. Både fiskeri, oppdrett, verkstedindustrien og for ikke å snakke om turistnæringa. Vi er på en gylden gren når det kommer til dette. Men alle har sine utfordringer og jeg håper å være en katalysator der det behøves.

Ber om innspill

Til høsten når han er på plass i ny jobb vil han gjerne ha innspill.

- Jeg håper at næringslivet tar kontakt og at jeg får ta kontakt slik at jeg får innspill om hva som rører seg og hva vi bør gjøre.

Å "selge kommunen" utad tror han det er gode forutsetninger for.

- Vi bor i et postkort her og det er mange ildsjeler som er villig til å investere i kommunen. Det er mange gode krefter å spille på.

Samtidig er det også et langsiktig arbeid.

- Jeg gleder meg veldig og er veldig ydmyk over denne rollen. Så håper jeg ikke noen tror at dette er noe man kan revolusjonere over natta.