Dette ble gjennomført som en samling i Slydalen hvor det hele ble innledet med en liten innføring i Heimevernets nye personlige våpen og praktisk skyting med disse.

Etterfølgende ble det gitt en oppdatering om Lofoten Heimevernsområde sin nå status, og hvordan området har jobbet de siste årene. Det hele ble avsluttet med en hyggelig middag.

Bilder fra samlingen: * Bilde 01 - HV «Overalt, Alltid» klokke: Gave fra tidligere områdesjef til Lofoten Heimevernsområde 16201.Kommentar: HV klokken ble gitt i gave til daværende områdesjef Annfinsen, som i sin tid ble laget og gitt av HV-soldat Olufsen. Nå gitt videre til Lofoten Heimevernsområde 16201, slik at denne følger med Lofoten Heimevernsområde inn i framtiden. * Bilde 02 - Et knippe HV områdesjefer fra Lofoten: Fra venstre: tidligere områdesjef Sverre Henriksen, nåværende områdesjef Bjørn Ragnar Larsen, tidligere områdesjef Kyrre Annfinsen, tidligere områdesjef Bernhard Kristensen. * Bilde 03 - Skyting i Slydalen. * Bilde 04 - Hyggelig middag i Slydalen.