Onsdag kveld samlet Vågan Sp seg til medlemsmøte i Osan i Svolvær etter valget mandag. Senterpartiet endte på 15,3 prosent oppslutning, og størst oppgang i Vågan av alle parti siden forrige valg.

Sp møtte torsdag Høyre, Venstre og Frp som de har styrt med i fire år, og skal ha samtaler med Arbeiderpartiet om et eventuelt rødgrønt samarbeid.

Utfallet av forhandlingene avgjør om partiet går for fire nye år i dagens posisjon med Høyre-ordfører Eivind Holst, eller om Sp stiller seg bak Lena Hamnes i Ap som ny ordfører.

– Vi har det ikke travelt. Vi er på vippen, og vi tror ikke det er noen andre konstellasjoner som går inn uten at vi er med, sier ordførerkandidat og dagens varaordfører Frank Johnsen.

Ap trenger å ha med både SV, SP og Rødt eller MDG for å sikre et flertall.

– Det er en veldig grei posisjon å være på vippen, mener partileder Magnar Pedersen.

Skole og distrikt

De mest synlige sakene i valgkampen var diskusjonen om byggehøyde i Svolvær, og om det skulle bygges basseng i Kabelvåg eller ikke.

– Det har handlet mye om Svolvær og Kabelvåg, men hva slags saker mener dere er viktige for distriktene?

– Skole er en viktig sak. Samtidig vil vi forbedre eldreomsorgen i distriktene. Vi mener de som bor i Austre Vågan rammes unødig, de må flytte derfra fordi vi ikke greier å tilby gode tjenester, sier Johnsen.

I forkant av valget har partiet uttalt at de ikke kan være med på fritt skolevalg. Det ønsker Frp og Høyre.

– Har dere satt opp noen krav allerede, fritt skolevalg er en sak dere har sagt er vanskelig?

– Vi har lagd en liste, som vi selvsagt ikke kan gå ut med. Vi har en del saker vi vil prioritere, og en del saker vi ikke kan være med på. Fritt skolevalg er ett eksempel.

På valgvaken på Styrhuset uttalte Eivind Holst i Vågan Høyre at nettopp det kan være et aktuelt tema å forhandle om.

Venstre i Vågan ønsker å redusere antall ungdomsskoler. Det ønsker ikke Senterpartiet.

– Vi ønsker å opprettholde skolestrukturen. Det er en av sakene vi ikke gir oss på, slår Magnar Pedersen fast.

Sp fikk gjennomslag i avtalen for fire år siden der felles skole på Kleppstad ble lagt bort.

– Opplever dere at skolestrukturen er under press?

– Den er konstant under utfordring. Vi regner med at det blir et tema, sier Pedersen.

Flere meninger innad

Senterpartiet endte med fire mandater i kommunestyret. Før fintellingen tirsdag lå det an til å bli fem, men et fåtall stemmer endte med å vippe det mandatet over til Venstre.

– Det var surt å tape det femte mandatet, innrømmer partilederen.

– Hvordan har stemningen vært etter valget?

– Jeg hadde rimelig god respons på telefonen, med beskjed om at nå måtte vi gå den ene veien og den andre veien, sier Frank Johnsen.

Han erkjenner at det er ulike synspunkter i partiet på om Sp bør fortsette å støtte Eivind Holst, eller om man bør søke inn i et rødgrønt samarbeid.

– Det har vært begge deler, det er det ingen tvil om. Men jeg håper vi er enige om at vi må gå dit der vi får mest igjen for politikken vår.

Senterpartiet har rundt 50 medlemmer.

– Vi har hatt godt tilsig av medlemmer hele det siste året. Det ser veldig bra ut, sier Magnar Pedersen.

Etter møtet er Frank Johnsen fornøyd med utgangspunktet for forhandlingene.

– Vi hadde en god diskusjon, og vi er enige om hva vi skal kreve. Vi har møte med dagens posisjon i dag torsdag. Vi skal ha et møte med Ap søndag, men prøver å framskynde det litt.

– Kan det komme en rask avklaring likevel tror du?

– Det er nok litt sonderinger først.

Sp har satt ned et forhandlingsutvalg bestående av den nye kommunestyregruppa.