Man må zoome godt inn i kartet for å få øye på markeringer i Lofoten.

Korte strekninger

Fra Åvika i Kabelvåg og inn til Osan i Svolvær skal det asfalteres.

E10 mellom rundkjøringa ved Esso på Leknes og "Fjøskrysset" får ny asfalt.

På fylkesvei 815 gjennom Valberg skal ei strekning fra Selnes forbi Sandvika asfalteres.

På Lofast forbi Holdøy og et stykke østover skal det komme ny asfalt.

Områder som skal brukes under sykkelrittet Arctic Race of Norway får erfaringsmessig ekstra kjærlighet fra vegvesenet. Det gjenstår dermed om asfaltstandarden i Lofoten er god nok som den er, eller må oppgraderes ytterligere for å sikre et trygt ritt.

Les også: Elleville ordførere gleder seg til sykkelfest - og ny asfalt!

Lappearbeid

På ei kort strekning på E10 i Budalen i Vågan skal det gjøres reparasjonsarbeider i veidekket.

På E10 mellom krysset i Osan og inn mot byen skal veibanen lappes.

Det samme gjelder E10 over Torvdalshalsen på Vestvågøy.

Statens vegvesen har i dekkeleggingskartet for 2019 ikke lagt inn noen arbeider i Flakstad eller Moskenes.

Merk at kommunale veier ikke omfattes av Statens vegvesens planer, dem er det kommunene som har ansvaret for.

I det store bildet, dreier det seg om nesten 3000 kilometer veg skal skal asfalter i Norge. Statens vegvesen inngår i disse dager 71 kontrakter til en samlet verdi av 2,9 milliarder kroner for årets asfaltslegging.

For første gang stilles det krav om internasjonalt miljøsertifikat for massene som brukes.