Hever grensen for å kunne kjøre bil uten helseattest

Artikkelen er over 1 år gammel

Grensen for å kreve helseattest heves fra i dag fra 75 til 80 år for nordmenn, og friske eldre skal ikke utsettes for kognitive tester.

DEL

Hvis du ikke har helseproblemer, kan du nå vente til du er 80 år med å levere helseattest for å fornye førerkortet.

– Fram til nå har denne aldersgrensa vært 75 år. Denne heves altså nå til 80 år. Deretter må du fornye førerkortet og levere helseattest hvert tredje år hvis ikke legen av medisinske årsaker har gitt deg en kortere frist. Det opplyser Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen.

En annen nyhet er at kognitive tester ikke skal benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt. Helsedirektoratet har fått i oppgave å ta en ny vurdering av de kognitive testene. Dette for at de skal finne ut om slike tester er den beste metoden å bruke for å fange opp kognitiv svikt. Fristen er satt til 1. september.

Utviklingen skal følges nøye, slik at en kan endre krav dersom det blir flere ulykker eller folkehelsa blir enda bedre.

Dreyer minner om at helsekravet gjelder for alle førerkortinnehavere uansett alder, selv om det bare er eldre eller de med svekket helse som må få utstedt egen helseattest.

Endringene trer i kraft fra og med 19. juni, melder Vegnytt.no på sine sider.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken