Gå til sidens hovedinnhold

Hjelpen når frem til de små og mellomstore bedriftene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pandemien har gjort uforutsigbarhet til en del av hverdagen vår. Gjennom lang tid har bedrifter rundt om i landet stått i en svært krevende situasjon. Derfor var det viktig for regjeringen å få på plass en ny kompensasjonsordning, som skal dekke en andel av bedriftenes faste, uunngåelige kostnader, blant annet husleie, strøm, renovasjon, elektronisk kommunikasjon og forsikring. Ordningen ble tidligere i år utvidet til å gjelde ut juni 2021, med kompensasjonsgrad på inntil 85 prosent.

Mandag 18. januar åpnet vi for søknader til den nye kompensasjonsordningen, som administreres av Brønnøysundregistrene. Jeg vet mange var utålmodige, og det har jeg forståelse for. Åtte uker etter at søkeportalen åpnet har 339 bedrifter i Nordland fått innvilget støtte, med et samlet beløp på over 58 millioner kroner. I tråd med intensjonen, ser vi at bedriftene får søknadene sine behandlet i ekspressfart. Og enda viktigere, pengene kommer på konto innen svært kort tid. Det er snakk om bare timer på det raskeste.

For Norge samlet sett har antallet bedrifter som har fått innvilget støtte passert 7700, og totalbeløpet er nå på over 2 milliarder kroner. Det er blitt rettet kritikk mot ordningen fordi også større næringslivsaktører har fått støtte. Prinsippet bak ordningen er at den i stor grad er automatisert. Det er nettopp det som sikrer en rask behandling av søknadene. Og tallene viser at små og mellomstore bedrifter utgjør det store flertallet av virksomheter som har fått støtte gjennom den nye kompensasjonsordningen. Over 95 prosent av bedriftene har færre enn 50 ansatte. Det viser at ordningen treffer det brede laget av næringslivet, slik den er ment å gjøre.

Søknadsfristen for å søke om støtte for periodene september–oktober og november–desember er forlenget fra 14. mars til 15. juni 2021. 15. mars åpnet vi også for søknader om tilskudd for perioden fra 1. januar til 28. februar i år. Jeg kan forsikre alle som har planer om å søke, at kapasiteten til å behandle søknader er stor, og at de kan vente seg svar innen svært kort tid.

Kompensasjonsordningen er bare en del av et bredt spekter av tiltak som er iverksatt. Det er bevilget 1,75 milliarder kroner til en ordning forvaltet av kommunene, som skal hjelpe næringslivsaktører som er særlig hardt rammet av innstramminger og smitteverntiltak. Vi vet at blant annet reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringen er svært hardt rammet av pandemien. En rekke av disse bedriftene vil også få hjelp gjennom denne ordningen. Også virksomheter som av ulike grunner faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, kan få støtte gjennom den kommunale ordningen. En betydelig andel av pengene er allerede betalt ut til bedrifter rundt om i vårt langstrakte land.

Også utsatte frister for skatter og avgifter, endrede permitteringsregler og kompetansetiltak bidrar til å hjelpe bedrifter i en vanskelig situasjon. Omstillingsordningen er utvidet til 30. juni, med en bevilgning på 1 milliard kroner. Ordningen for ekstraordinært innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge videreføres, med en bevilgning på 600 millioner kroner. Ordningen som skal dekke merkostnader i forbindelse med innreisekarantene forlenges, og bevilgningen økes med 240 millioner kroner, til 720 millioner kroner.

Det er totalen av alle tiltakene som skal støtte det mangfoldige næringslivet vårt gjennom mørketiden. Og samtidig legge til rette for at bedriftene står klare til å gripe nye muligheter på vei ut av krisen.

Kommentarer til denne saken