Gå til sidens hovedinnhold

Unngikk døgnmulkt i hjemmetjenesten

Artikkelen er over 6 år gammel

Arbeidstilsynet fant mangler på drift og rutiner.

Arbeidstilsynet varslet i sommer Vestvågøy kommune om 3.500 kroner i døgnmulkt for en rekke brudd på ulike lover og avtaler.

Etter et tilsyn i Lekneshagen bofellesskap og Hjemmetjenesten sektor Leknes øst 8. oktober 2013, ble det avdekket en rekke forhold av så alvorlig grad, at Arbeidstilsynet påla utbedring eller tvangsmulkt på i alt 3.500 kroner fem dager per uke.

Med andre ord 17.500 kroner per uke.

Varselet om tvangsmulkt ble sendt kommunen i sommer, etter at Vestvågøy kommune ikke hadde gitt lyd fra seg innen fristen. 1. september ble satt opp som ny frist. Hvis avvikene ikke var rettet opp innen dette, ville døgnmulkten begynne å løpe.

Det har den ikke gjort.

– Vi har sendt inn all dokumentasjon og rettet opp avvik vi hadde innen fristen. Vi har ikke fått endelig beskjed fra Arbeidstilsynet på grunn av en intern sykemelding, men vi regner med at alle avvikene blir lukket og at vi ikke får mulkt, sier kommunalsjef Lars Pleym Ludvigsen.

Han viser til at Arbeidstilsynet rapport dels er korrekt. Dels et produkt av dårlig kommunikasjon.

– Det kan ha blitt gitt inntrykk av at vi ikke har rutiner, selv om vi har det. Dette er dels kommunikasjonssvikt internt, dels av vi bruker ulike begreper, sier han.

Dette var manglene:

Rapporten bærer preg av å ha avdekket gjennomgående mangler på drift og rutiner.

For eksempel ble organisasjonskart for Vestvågøy kommune oversendt tilsynet i forkant av tilsynet i 2013. For det første skal organiseringen være ukjent for de ansatte. Det var også uklart hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for HMS-arbeidet var fordelt.

Videre opplever ansatte i Leknes øst, at avvik som meldes oppover i systemet, selv etter purring ikke blir fulgt opp.

Det er brudd på bestemmelser om drøfting med tillitsvalgte, det er brudd på bestemmelsen om å ha en plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten, de ansatte får ikke utlevert arbeidstøy og tar tøy med seg hjem for å vaske det. Noe tilsynet påpeker gir biologisk helsefare. De ansatte har heller ikke garderober.

Dette er noe av avvikene som er påpekt.

Ludvigsen sier noe av dette er korrekt. Noe er feil.

– Avvikene om biologisk helsefare; vi har rutiner for dette og rutinene følges. Slik at rapporten er feil på dette punktet, sier han.

Det som er feil er dokumentert. Det som er reelle avvik er enten rettet opp eller i ferd med å bli rettet opp.

– Vi har god dialog og de påpekningene Arbeidstilsynet gjør skjerper oss bare i vårt arbeid, sier Ludvigsen.

Kommentarer til denne saken