Hjemmetjenesten fikk parkeringsbøter av kommunen -formannskapet bes endre reglene for å unngå problemet

Hovedutvalget for helse, omsorg og forebygging ber politikerne om å justere parkerings-reglementet slik at det ikke utgjør et problem for hjemmetjenesten.