HLF Vest - Lofoten avholdt medlemsmøte onsdag 20. november i kommunestyresalen på Leknes.

Leder ønsket velkommen og ga en orientering om lagets aktiviteter siden forrige medlemsmøte.
Først var det den årlige HØT aksjonen 7. september hvor det i år ble arrangert hørselstesting i Meieriet kultursenter - 21 personer ble testet og vi ønsker å gjenta dette ved neste års aksjon.

Det ble også gitt et referat fra turen til golfbanen på Gimsøya 10. september hvor 25 personer deltok.

Laget har to likepersoner eller hørselshjelpere som stiller opp hver tirsdag mellom 11. og 13. på Leknes Bo- og servicesenter.
Dit kan alle komme for å få gratis hjelp med høreapparater eller en prat om hørselsutfordringer. Laget ønsker å få flere likepersoner og det ble informert om hva dette innebærer.

Ordet ble så gitt til Seniornett Leknes v/Gunnar Skoglund som fortalte om det tilbudet de har, hvor hensikten er å hjelpe godt voksne med å finne fram i den digitale verden som vi nå befinner oss i.

Etter kaffepausen var det helsesykepleier Tove Westgård som fikk ordet for å fortelle om sitt liv som hørselshemmet fra hun var barn og videre om utfordringer gjennom skoletiden og ikke minst i arbeidslivet. Hun fikk også plutselig tinnitus (øresus)
i voksen alder og fikk etterhvert hjelp med dette på HLF Briskeby som er en videregående skole ved Drammen hvor man også holder hørselsrelaterte kurs for voksne. Stedet eies av HLF Hørselshemmedes Landsforbund.

Innlegget høstet stor applaus og vi takker Tove for innsatsen. Takk også til de to skrivetolkene som hadde tatt turen fra Bodø for å hjelpe oss på møtet. Tolkene får vi gratis gjennom NAV og vi takker så mye for det.

Leder takket for møtet og ønsket alle vel hjem.