Jørgen Elias Arctander

Oscar Mogens Jentoft

Lars-Magnus Brunstad Karlsen

Isak Severin Larsen

Adrian Hansen Mûller

Almar Nicolai Pettersen-Berger

Sondre Olai Pettersen-Berger

Kevin Torheim