Forbudet mot drikking på offentlig sted skal sikre at barn og ungdom føler seg trygge når de går på gata, er i parken eller på stranda. 1 av 4 ungdom under 30 år har opplevd ubehagelige situasjoner knyttet til alkoholbruk på offentlig plass.

Ifølge alkohollovens §8-9 er det ikke lov å drikke alkohol på «gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig plass».

IOGT er opptatt av at uteområder og offentlig plass skal oppleves trygt. I 2018 utarbeidet Opinion på oppdrag fra IOGT en rapport om alkoholbruk på offentlig plass. Den tok utgangspunkt i en spørreundersøkelse.

Spørreundersøkelsen viser blant annet at:

En av fire under 30 år har opplevd ubehagelige situasjoner knyttet til alkoholbruk på offentlig plass siste to årene. For hele utvalget er tilsvarende tall én av fem.

  • 62 prosent støtter dagens forbud mot alkohol på offentlig plass.
  • 57 prosent begrenser sin egen alkoholbruk på offentlig plass grunnet forbudet.
  • 44 prosent har latt være å drikke på offentlig plass grunnet forbudet.
  • 60 prosent er bekymret for at det vil bli mer alkoholbruk på offentlig plass dersom forbudet oppheves.
  • over halvparten ønsker bedre håndheving av forbudet.

I Norge er det bred enighet om at det ikke skal være lov å drikke alkohol på offentlig sted. Både IOGT og halvparten av alle nordmenn ønsker at forbudet håndheves bedre.

Alkoholloven fastslår at det er forbudt å drikke eller servere alkohol på offentlig sted uten bevilling til dette, og selv om dette skjer uten vederlag. I praksis betyr dette at det aller meste av den drikkingen som skjer i parker og strender er ulovlig.

90 000 barn under 18 år har en forelder som har misbrukt alkohol siste året. Langt flere barn og unge oppgir å ha følt ubehag i forbindelse med voksnes alkoholbruk. Vi har et felles ansvar for å legge til rette for at alle som opplever utrygghet hjemme skal skjermes fra alkoholbruk i det offentlige rom. Alle parker, strender og offentlige områder skal være trygge for barn og unge.

IOGT jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Å holde parken alkoholfri er et viktig bidrag til lå oppnå dette.

IOGT Bodø