Jordskredet har gått mellom Vikten skole og nabohuset. Det er noe usikkert når skredet gikk. Skredet ble først observert onsdag kveld, men lokal innbygger mener å ha sett det allerede 1 nyttårsdag.

– Jordskredet skal ha truffet og skadet en sjå og en platting på huset. Ingen skader på selve hus eller skole, skriver geolog Odd-Arne Mikkelsen, i NVE Region Nord, i en mail til Flakstad kommune.

NVE og rektor ved Vikten skolen konkluderte med å holde elevene hjemme fra skolen fredag 4. januar. Ettersom det var meldt kraftig nedbør denne dagen.

– Ettersom naturen ikke er 100 % å stole på, så kan man kan ikke utelukke fare for nye jordskred, men flere faktorer gjør at eventuelle skader fra jordskred vil bli begrenset. Skråningen har liten høydeforskjell og eventuelle jordskred vil ikke bli store. NVE vurderer at det ikke er fare for liv og helse, men et eventuelt jordskred som treffer hus kan føles ubehagelig og det vil kunne bli mindre skader på huset, for eksempel vil kjellervinduer kunne bli slått inn og lignende, skriver geolog Odd-Arne Mikkelsen i mailen.

Han informerer også om at NVE har utført feltarbeid i Vikten sommer 2018 i forbindelse med skredkartlegging av utsatt bebyggelse i Flakstad kommune. På grunn av mangel på tidligere spor etter jordskred, vurderes skredet 1. nyttårsdag til å være en sjelden hendelse.

varsom.no

Varsom.no melder om moderat snøskredfare i Lofoten og Vesterålen fredag og lørdag.

– Lokalt ustabile forhold over mildværsgrensen. Generelt stabile forhold i lavlandet, skriver de.

Det er ikke meldt om flom- og jordskredfare.