Bygget om bolighus til ti hybler uten å søke om lov

Plan- og bygningsetaten i Vågan kommune behandler nå en sak der gårdeier i 2018 bygget om uten å sende byggesøknad.