Moskenes har landets høyeste arbeidsledighet med 11,5 prosent av arbeidsstyrken – 62 personer – registrert som helt ledige ved utgangen av september. Nærmest følger Værøy med 9,9 prosent. Det er Kommunal Rapport som har hentet inn tallene fra NAV-kontorene i landet.

Da koronapandemien startet 12. mars var det registrert 15 arbeidsledige i Moskenes.

– Som stor reiselivskommune ser vi konsekvensene av koronapandemien. Restauranter, kafeer og reiselivsanlegg er stengt. Nå skulle det stått fotogrupper tett i tett på Reinehalsen, mener ingen er her. Covid-19 kan pågå langt inn i 2021. Jeg er bekymret for at noen bedrifter ikke kommer seg på bena igjen, sier ordfører Lillian Rasmussen.

Moskenes har søkt Fylkesmannen om å få kompensert 6,3 millioner av utgiftene i forbindelse med epidemien. Hittil er det kommet 63.000 kroner.

Røst hadde 5,4 prosent helt ledige i september, Flakstad 4,9, Vestvågøy 3,9, Røst 3,7 og Vågan 3,4 prosent.