Gå til sidens hovedinnhold

Høyhus i Svolvær – skal, skal ikke?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sikt til Svolværgeita

Sikt til Svolværgeita har vært et tema for debatt. Grunnen til at dette stadig poengteres av kommunens planleggere i håndtering av Ringneshotellet er at sikten til Svolværgeita fra torget og Vestfjordgata gjør at Riksantikvaren anser området som et kulturmiljø. Riksantikvaren mener at måten fjell og hav inkluderes i byen på i dette området er så spesiell at de anser dette som en nasjonal interesse, som Svolvær står i fare for å miste.

Byplan

Byplanen som ble utarbeidet på 1920-tallet er bakgrunnen for Riksantikvarens interesser i Svolvær sentrum. Mange norske småbyer har lidd hardt som følge av at utbyggere har fått gjøre som de vil, med kortsiktig gevinst, men hvor både bygg og by har blitt glemt og i verste fall fraflyttet. Svolvær er på mange måter en unik by, og den store interessen for byen gjør at Svolvær ikke trenger å fortsette å være offer for bygging uten mål og mening. En streng regulering i henhold til byplanen er viktig for å gjøre Svolvær til en attraktiv by for innbyggere og tilreisende, i nåtid og fremtid. Dette har vi flere gode eksempler på i Norge.

Hvem skal tjene på turismen?

Svolvær har allerede mange hotellsenger. Thon bygget for få år siden hotell på kaikanten og er snart ferdig med et til. Med flere hoteller går mer av pengene som skulle vært lagt igjen i Svolvær i lomma på store hotelleiere sørpå. En økende trend for utleie av egen bolig gjør at flere lokale tjener på turisme og pengene som legges igjen vil gå inn i den lokale økonomien. I tillegg ønsker tilreisende i større grad denne typen overnatting. Det gjør at de blir kjent med lokalbefolkning og får en annen opplevelse enn hva de får hos en hotellmaskin. De eksisterende hotellene vil også med god margin dekke konferanseetterspørselen. Trenger vi egentlig flere hoteller i Svolvær? Et annet spørsmål man bør stille er om store hoteller bør tillattes i sentrum som følge av presset det vil medføre på vei og infrastruktur, og sentrumsdød i lavsesong.

Høyhusenes forhold til hverandre

I presentasjonen av Ringneshotellet redegjorde arkitekten for at hotellet ville danne et triangel mellom kirken og Thonhotellet ved torget. Det vil det gjøre, men bygningers tilfeldige plassering i geometriske figurer har ingen faglig forankring.

Skulpturer og smøring

Investorers plutselige lyst for å pynte byen med parker og skulpturer i forkant av kontroversielle byggeplaner er ikke tilfeldig. Parker og skulpturer er fint og bra for byen, men her må vi ikke være naive og la dette påvirke hvordan byen skal utvikle seg.

I skyggen av høyhus

Nye store hoteller vil dra oppmerksomheten og kundene bort fra de eksisterende og mindre aktørene. I høysesong er det kanskje ikke et problem, men helårsdrift for de eksisterende aktørene er viktig for å bevare et godt og variert tilbud. I tillegg vil høyhus skyggelegge betydelige områder i sentrum.

Koselig kystby eller "New Manhatton"?

Både innseilingen og innkjøringen til Svolvær er unik. Byen ligger flott til ved kanten av havet og foten av fjellet, hvor nettopp samspillet mellom by og natur gjør byen unik. At dette samspillet kan forsvinne er blant bekymringene Fylkeskommunen har hatt til høyhus i Svolvær. Høyhus eller ikke, håper jeg at byens beste settes først og at det gjøres med en god plan!

Kommentarer til denne saken