Det skriver Håvard Horn på vegne av partiet Høyre, og han ber om få svar på partiets spørsmål i kommunestyremøtet i Vestvågøy tirsdag 15. september.

Horn påpeker at Storgata-prosjektet på Leknes er viktig for regionsenterets utvikling, men ser gjerne at politikerne får mer informasjon.

Brevet rundes av med:

"Videre ber vi om en orientering om de samlede påløpte kostnader så langt, og hvordan disse står i forhold til den vedtatte prosjekt-rammen. Mener ordføreren at vi har god styring mot å holde den vedtatte rammen for prosjektet?"