Nok en gang har Vågan Høyre stått i valgkampen og slått seg på brystet og framsnakket egen økonomisk teft, og hvordan de omsider skal få skuta på rett kjøl. Problemet er at jeg ikke tror alle er klare over de mange negative konsekvensene en høyrestyrt kommuneøkonomi fører med seg.

For i samme tidsrom som de borgerlige hadde makta og flere millioner ble satt på bok, gikk barnevern, integrering og tiltak rettet mot ungdom på sparebluss og ble nedbemannet. Partiet Høyre påberoper seg økonomisk kompetanse, men økonomifaget omfatter imidlertid mer enn bedriftsøkonomi etter liberalistiske idealer.

Samfunnsøkonomi er mer komplekst og handler om at vi til syvende og sist taper dersom vi ikke prioriterer å bruke penger på oppvekst, helse og integrering. Vi foreslår derfor at Høyres kandidater tar et lynkurs i samfunnsøkonomi før de tar fatt på kommende kommunestyreperiode.

God samfunnsøkonomi handler om å tenke langsiktig, og å ta vare på menneskene her og nå, fordi vi vet at det lønner seg i det lange løp. Det handler om å tilby tjenester som ikke er lovpålagte av staten, nettopp for å sikre at mennesker blir sett og ikke faller utenfor. For når dét skjer, blir kostnaden for samfunnet stor på lang sikt. En høyrestyrt kommune vil medføre usosiale kutt, som går ut over de mest sårbare. Vi trenger partier ved makta som vil redusere forskjellene og kjempe ekstra for de som har minst.

Vågan SV tar kommunens økonomiske utfordringer på stort alvor, og vi ønsker at Vågan skal ha en sunn og bærekraftig økonomi. Det er vårt felles ansvar å ha det som mål. Forskjellen på SV og Høyre, er at vi ser menneskene bak tallene.

En høyrestyrt kommune vil svikte skolebarna, de eldre og alle de som har behov for velferdstjenester.

Stem SV!