Gå til sidens hovedinnhold

Høyt politisk spill om Hålogalandsveien

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De rødgrønne og Frp på stortinget har varslet flertall mot oppstart av OPS prosjektet Hålogalandsveien til neste år. Det kan bli katastrofalt for samferdselsprioriteringene fremover.

Utsettelse betyr risiko for havari av både Hålogalandsveien og andre viktige og større prosjekter i både Hålogalandsregionen og i Nordland fylke.

Selv om direktøren for kontrakt og marked i Statens vegvesen, Bettina Sandvin, sier at oppdeling vil bety utsettelse i minst to år, så er kanskje ikke dette det viktigste. Det skal jeg komme tilbake til.

Akkurat nå foregår interne regjeringsdiskusjoner om samferdselsprosjekter som skal prioriteres for oppstart i budsjett 2021. Slaget står i budsjettkonferansen i august. Hålogalandsveien konkurrerer med «gryteferdige» prosjekter i hele landet om å unngå ny prioriteringsrunde i neste Nasjonal Transportplan, som skal vedtas sommeren 2021. Akkurat nå har Frp sveket enigheten i Nasjonal transportplan og gitt oss veldig dårlige kort for prioritering av Hålogalandsveien.

Argumentasjon for oppdeling har blant annet har vært lokal verdiskaping og sysselsetting i en vanskelig Coronatid. Den argumentasjonen holder ikke vann, og det er heller ingen garanti for at lokale entreprenører vil vinne hovedentrepriser om prosjektet deles opp. Undersøkelser viser dessuten at lokale entreprenører hovedsakelig vinner underentreprisene som gir store lokale ringvirkninger. Det er heller ikke korrekt at kontrakten er for stor for norske entreprenører. Vi vet det er Norske tilbydere på Hålogalandsveien og at norsk entreprenørbransje er meget konkurransedyktige på vei og tunnelarbeid.

Planlagte OPS-prosjekt av Hålogalandsveien betyr gjennomføring av alt i en smell, mens oppdeling i 4-5 prosjekter betyr ordinær gjennomføring, med delprosjekter som må finansieres/prioriteres over de årlige statsbudsjettene. Jeg minner derfor om at Norsk samferdselshistorie, også i vår region, er full av prosjekter som er delt opp og ikke fullført fordi «staten» har prioritert noe annet underveis. Når vi i tillegg vet at det i prosjektet fremdeles gjenstår armer til Vesterålen, Harstad og Narvik, samt undersjøisk tunell under Tjeldsundet, så kan det bli lenge til man kommer i ny posisjon for finansiering av disse om prosjektet deles opp. Å få igangsatt Hålogalandsveien før neste Nasjonal Transportplan betyr at det blir enklere å få andre/flere prosjekter fra regionen og Nordland prioritert inn i planen. Spesielt viktig er det for Hålogalandsregionen – som har både Narviktunellen, veipakke Lofoten, armene til Vesterålen og Narvik, Ofotbanen mm for tur. Lengre sør i Nordland kjempes det om å bygge nye flyplasser, ny E 6 og tunneler over Hamarøy mv. Det er nok å ta av.

Fra jeg ble lokalpolitiker i 1999 har jeg jobbet for realisering av Hålogalandsveien. Jeg har ikke brydd meg om parti eller ideologi, det viktigste har vært at hele regionen har stått tverrpolitisk skulder ved skulder- fra Lofoten til Narvik. Gleden var stor da Solbergregjeringen endelig prioritert Hålogalandsveien i Nasjonal transportplan i 2017. På oppløpssiden sprekker altså nå den lokale tverrpolitiske enigheten vi har kjempet frem gjennom generasjoner. Det er bare så skuffende, historieløst og trist for regionen vår!

At lokal entreprenørbransje argumenterer for oppdeling og sin egen bransje er forståelig, men politiske partier kan ikke hoppe over de politiske realiteter.

Å late som at det som nå skjer ikke har konsekvenser, er å stikke hodet i sanden. Det handler om mulig igangsettelse av Nord Norge`s største samferdselsprosjekt – i vår region! Er det viktigst å bygge veien - nå, eller er utsettelse og oppdeling av politiske årsaker viktigere? Lokaldemokratiet og befolkningen i regionen bør snarest gi kraftige signaler til stortinget og egne partier på hva som er viktigst – før det er for sent.

Kommentarer til denne saken