I høst vedtok Fylkestinget etter store protester å droppe de foreslåtte kuttene i hurtigbåttilbudet mellom Bodø og Lofoten.

En betingelse i vedtaket var økt pris. I fjor kostet reisen fra Svolvær til Bodø 463 kroner, nå er prisen 668 kroner for en ordinær voksenbillett. Det er en økning på 200 kroner og drøye 40 prosent.

Les også: Båtturen over fjorden blir dyrere

– Folk snur på kaia

Prisøkningen er nå trådt i kraft og det vekker reaksjoner.

– Vi har hørt om folk som har snudd på kaia i Bodø da de fikk høre prisen, sier Ritha Johansen som er næringsdrivende i Skrova og aktiv i aksjonsgruppa som kjempet mot rutekuttene i høst.

Hun frykter prisøkningen i praksis er en annen måte å legge ned tilbudet på.

– Fylkespolitikerne var åpne på at forutsetningen for å beholde tilbudet var økt pris?

– Det ble sagt sånn ja, men det var ikke dermed sagt at det er noe vi aksepterer, sier Johansen.

Prisøkningen ble også forklart med at man nå måtte ta betalt for såkalt utseilt distanse til Lofoten i stedet for luftlinje. Det øker prisen. Johansen er sterkt kritisk til fylkets vurdering og mener dette er forskjellsbehandling.

– Kan Nordland fylke gjøre en slik forskjellsbehandling? På alle andre anløp i Nordland betaler man ut fra avstand i luftlinje, sier hun og viser til at man nå først må betale for å komme seg til Skutvik og så til Svolvær.

– Dette er en prisøkning som er helt horribel, slår hun fast overfor Lofotposten.

– Viktigst å beholde båten

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) sier de fikk signaler om at det viktigste var å beholde hurtigbåten som før og at økning i pris var greit. Det bidro til at dyrere billetter ble en del av vedtaket. Han sier videre at man før har betalt det samme for å komme seg til Skutvik som til Svolvær.

– Man har tidligere hatt en veldig gunstig pris fordi det har vært beregnet etter luftlinje. Derfor ble det et forslag om utkjørt distanse. Da blir prisjusteringen veldig stor, sier Eggesvik og bekrefter at det kun er denne strekningen som får et så stort prishopp.

– Alle de andre får prisstigningen på 2.6 prosent. Sammenligner man med prisen til Sandnessjøen kostet det før 690 kroner, nå er prisen 708 kroner. Da er det klart at man har kommet gunstig ut med 450–460 kroner, sier fylkesråden og viser til at det finnes rabattmuligheter i form av et ukekort.

– Den beste muligheten er Travel Pass Nordland. Om man skal til Bodø og tilbake til Svolvær igjen betaler man 990 kroner, da blir ikke prisforskjellen mer enn 60 kroner om man kjøper tur/retur.

– Da debatten gikk i høst om hurtigbåtens framtid var passasjergrunnlag en del av diskusjonen, kan denne prisøkningen føre til at færre tar båten og svekker grunnlaget?

– Nei, det tror jeg ikke. Folk velger å ta båten mot Sandnessjøen på det samme prisgrunnlaget, sier Eggesvik og viser til at man nå får lik pris for samme tjeneste i Nordland med endringen i beregningen av billettprisen.

Les også: Tre timer debatt før samferdselskartet ble endelig vedtatt

Idretten bekymret for rekrutteringen

Prisøkningen på hurtigbåten til og fra Lofoten vekker også bekymring i idrettsmiljøet i Vågan.

Stig Arne J. Gundersen i Vågan Taekwondo & Hapkidoklubb tok i et leserbrev i Lofotposten opp at økt pris gjør det vanskeligere for barn og ungdom å delta i idrett.

– Nå må idrettslag organisere turer med lengre reise, overnattinger og skaper dermed høyere utgifter for barn og unge som ønsker å satse i konkurranser, skriver han og legger vekt på at det kan skape ekskludering fordi enkelte ikke har råd til å la barna reise med idrettslag og andre utøvere til arrangementer utenfor eget treningssted.

John Arne Jakobsen er leder i Vågan idrettsråd og deler bekymringen.

– Dette kan gi store økonomiske konsekvenser for idretten, jeg er redd for at det reduserer rekrutteringen, sier han.

Les også: Idretten frykter hurtigbåt-kutt: - Vi er ofte på tur og vi bruker båten!

Dette er saken

I fjor høst vedtok Nordland fylkeskommune sitt nye samferdselskart

Opprinnelig ville fylkesrådet kun ha hurtigbåt til Lofoten fredag med retur til Bodø søndag i perioden oktober – april.

Forslaget om å kutte kraftig i hurtigbåttilbudet ble droppet i fylkestinget etter store protester. Båten skal i hovedsak gå som før, men billettprisen øker og det blir ikke lørdagsrute om vinteren. Om sommeren vil en ekstratur til Skutvik korrespondere med ferga til Lofoten.