Fullsatt folkemøte i Skrova: – Hurtigbåten skal bestå!

Fullsatt: Ungdomshuset i Skrova var helt fullt under onsdagens folkemøte. Her slår Line Ellingsen i Ellingsen Seafood fast verdien deres virksomhet skaper og konsekvensene for øysamfunnet dersom hurtigbåten blir borte på vinteren. Ellingsen slo også fast i møtet at kravet må være entydig på at hurtigbåten skal bestå som i dag. –Det er det aller viktigste, sa hun til applaus i salen.Alle foto: Øystein Ingebrigtsen

Fullsatt: Ungdomshuset i Skrova var helt fullt under onsdagens folkemøte. Her slår Line Ellingsen i Ellingsen Seafood fast verdien deres virksomhet skaper og konsekvensene for øysamfunnet dersom hurtigbåten blir borte på vinteren. Ellingsen slo også fast i møtet at kravet må være entydig på at hurtigbåten skal bestå som i dag. –Det er det aller viktigste, sa hun til applaus i salen.Alle foto: Øystein Ingebrigtsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Kravet fra et fullsatt folkemøte i Skrova er klart: Hurtigbåtkuttene til fylkeskommunen må ikke vedtas.

DEL

Ungdomshuset på øya ble fullsatt onsdag kveld. Forslaget fra fylkesrådet om å kutte hurtigbåten på hverdager om vinteren mellom Bodø og Lofoten fryktes å ramme spesielt Skrova hardt.

– Målet er å påvirke de folkevalgte, mobilisere og øke engasjementet, innledet Ronald Aagaard-Nilsen i Skrova innbyggerforening folkemøtet med.

– Dette er ikke bare viktig for Skrova, det er viktig for hele Lofoten, sa han.

Aino Ellingsen har sett nøye på konsekvensene av forslaget fylkespolitikerne skal ta stilling til om knappe to uker. Hurtigbåten foreslås nå å kun gå til Svolvær og Skrova fredag og tilbake søndag i vinterhalvåret oktober – april. Ellingsen viser til at det også er uavklarte momenter på de framtidige fergerutene og at rutetabellen til hurtigbåten foreslås lagt opp en lite hensiktsmessig måte.

– Vi skal ikke fra Lofoten til Bodø vi som bor her, sa Aino Ellingsen i møtet og betegnet det hele som ikke gjennomtenkt.

Hurtigbåten foreslås nå å ha avgang fra Bodø klokka 10 i sommerhalvåret på hverdager, i folkemøtet mandag pekte man blant annet på at det ikke stemmer med flytidene.

Båten vil i skissen til ny ruteplan gå fra Svolvær klokka 14 og være i Bodø 1710 på hverdager på sommeren i motsetning til avgang fra Lofoten 0630 i dag.

Skrova fyr: Frank Marstokk og Rediar Sørensen driver Skrova fyr og var to av mange oppmøtte på folkemøtet onsdag kveld.

Skrova fyr: Frank Marstokk og Rediar Sørensen driver Skrova fyr og var to av mange oppmøtte på folkemøtet onsdag kveld.

– Skrova er ei øy!

Administrerende direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood i Skrova deltok også på møtet.

– Vi ønsker å forbli et livskraftig samfunn, da er vi avhengige av gode kommunikasjonsløsninger og materiell som er tilpasset havområdene. Vi trenger en langsiktig og forutsigbar løsning, sa hun og viste til at konsernet med sine 140 ansatte omsatte for 700 millioner og står for 60 millioner i skatteinntekter til storsamfunnet.

– Skrova får ei dårligere løsning som også er dyrere for fylket. Hvem er det som vil ha denne løsninga, spør Ellingsen som selv har vært i møte med ordføreren og fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik.

– Det er veldig viktig å forstå at Skrova er ei øy. Vi får ikke vei hit, båt er ekstra viktig for oss.

I debatten la hun også vekt på at det viktigste nå er et klart krav til politikerne på fylket.

– Det må være at hurtigbåten skal bestå som i dag, sa Line Ellingsen til applaus i salen.

Stor trafikk: Ellingsen Seafood bidrar med betydelig aktivitet og skatteinntekter fra Skrova. Her en av deres trailere fra Lopack i ferd med å losse.

Stor trafikk: Ellingsen Seafood bidrar med betydelig aktivitet og skatteinntekter fra Skrova. Her en av deres trailere fra Lopack i ferd med å losse.

Ordfører Eivind Holst (H) i Vågan la også vekt på at fylket nå vil lage noe ingen etterspør.

– Jeg kan ikke se hva slags befolkning eller hva slags næringsliv fylket gjør dette for.

Han oppfordrer også til å holde trykket oppe framover.

– Ta kontakt med partiene som er i førersetet på fylket. Vi har ingen annen måte enn å kontakte de som tar beslutningen. Vi må fokusere på å løse problemet som dette forslaget er, det vil ta bort et helt nødvendig tilbud for alle i Vågan og i særdeleshet for dere i Skrova, sa Holst.

Våganpolitikerne som møtte i Skrova onsdag er samstemte.

– Politikerne i Vågan og i Lofoten står bunnsolid sammen i denne saken, sa Lena Hamnes i Vågan Ap.

– Mange idrettslag bruker hurtigbåten til å dra på turneringer. Dette skulle også vært en mye enklere kamp med de sterke tallene Ellingsen kan vise til, sa Laura Olsen i Rødt.

Står på: F.v Line Ellingse, Aino Ellingsen, Ritha Johansen og Ronald Aagaard-Nilsen la fram flere argumenter i møtet for å beholde hurtigbåten.

Står på: F.v Line Ellingse, Aino Ellingsen, Ritha Johansen og Ronald Aagaard-Nilsen la fram flere argumenter i møtet for å beholde hurtigbåten.

– Et utrolig viktig slag

Også reiselivssjef Elisabeth Dreyer deltok på folkemøtet.

– For reiselivet er hurtigbåten en viktig innfarts – og utfartsåre. Vi trenger den til konferanser og grupper. Det er for dårlig flykapasitet og for mange er det også for dyrt, sa Dreyer.

Både vinterturisme og fulle fly fra før ble også tema. Ritha Johansen i Visit Skrova viste til at øya har økt turismen.

Visit Skrova: Ritha Johansen i Visit Skrova trakk fram at satsingen på turisme i Skrova gir resultater og at Bodø vil tape som knutepunkt.

Visit Skrova: Ritha Johansen i Visit Skrova trakk fram at satsingen på turisme i Skrova gir resultater og at Bodø vil tape som knutepunkt.

– Bodø som knutepunkt vil tape på dette, mener hun.

I Skrova har man tro på at kampen kan vinnes til slutt.

– Det er kjempebra at politikerne er unisone og ser at det er viktig å kjempe for saken. Så må vi håpe at de bruker alle kanaler og jobber knallhardt inn mot fylket, sier Line Ellingsen til Lofotposten etter møtet.

– Når løsninga er dyrere og dårligere framstår det som en merkelig beslutning, sier hun.

Hva blir viktig framover?

– Nå har vi servert politikere og tilhørere gode argumenter man kan ta videre for å påvirke på best mulig måte, sier Ronald Aagaard-Nilsen.

– Nå nytter det ikke å sitte på gjerdet. Alle som kjenner noen med det minste av påvirkningsmulighet må bruke den, dette er et utrolig viktig slag for Skrova, sier Ellingsen og peker på at også for hele Lofoten vil kuttene være et kjempestort tap.

– For Skrova er det dramatisk, slår Line Ellingsen i Ellingsen Seafood fast.

Fylkestinget samles i Svolvær 9. - 11. oktober.

Rutekutt: Frykten for å miste hurtigbåten er sterk i øysamfunnet Skrova i Vågan. Nå mobiliseres det foran fylkestingets møte.

Rutekutt: Frykten for å miste hurtigbåten er sterk i øysamfunnet Skrova i Vågan. Nå mobiliseres det foran fylkestingets møte.

Fakta

Nordland fylkeskommune skal vedta nytt samferdselskart på møtet i fylkestinget i Svolvær 9. -11. oktober. Her vedtas nye løsninger for ferger og båter i fylket. Man foreslår blant annet å kutte hurtigbåt Bodø – Lofoten på hverdager i vinterhalvåret slik at båten kun går fredag og tilbake søndag.

Forslaget har vakt sterk uro spesielt for konsekvensene for Skrova.Øya har en befolkning på snaut 200 og huser også hjørnesteinsbedriften Ellingsen Seafood som omsetter blant annet laks for 700 millioner kroner.

Ap, SV, KrF og Sp har flertall på fylkestinget. Samferdselskomiteen skal til Skrova før saken avgjøres.

Les mer om saka her:


Fylkespolitiker Turid Ringstad (Ap):  Vi tar med oss alle innspillene og ingenting er avgjort i hurtigbåtsaken

Arrangerer folkemøte i Skrova i dag: - Det nytter ikke å sitte her og være sinte, man må faktisk gjøre noe!

Slik svarer fylkesråden på Lofotpostens spørsmål om rutekuttene

  Lokalpolitiker Lena Hamnes (Ap): -For Skrova handler dette om eksistensen. Vedtar man dette er det en strategi på nedbygging av et samfunn

Rystet over hurtigbåtkuttene til fylket: – En katastrofe for Skrova

Ordføreren ønsker helårlig daglig sjøforbindelse med hurtigbåt til Bodø 

– Hele Lofoten vil tape på kutt av hurtigbåt

Artikkeltags