Flertallspartiene Ap, SV, KrF og Sp i fylkestinget gikk mandag inn for å ikke kutte helårlig, daglig hurtigbåt til og fra Lofoten, og går vekk fra de foreslåtte omfattende kuttene på vinteren.

Dagens hurtigbåt-tilbud til Bodø består i hovedsak som i dag året gjennom med unntak av noen få endringer:

Lørdagsruta skal kun gå i tre måneder om sommeren, og det blir dermed ikke et tilbud om lørdagene vinterstid. Om sommeren blir det i tillegg også en korrespondanse med Skutvikferga på en dagtur Bodø - Skutvik - Bodø.

Avgangen på morgenen fra Svolvær blir enda tidligere og prisene økes også i det nye opplegget.

Slik øker prisene

– Det er gjort anslag på dette, sier leder i Nordland Ap Bjørnar Skjæran og viser til prisøkning mellom Bodø og Svolvær på 157 kroner for dem som bruker reisekortet. Uten rabatt øker prisen med 196 kroner.

– Ny pris blir 515 kroner med rabatt som alle kan få uten videre siden kortet selges ombord, og 644 kroner uten rabatt for turister og sporadiske reisende, sier Skjæran og viser til at prisøkning var et argument fra ordfører Eivind Holst i Vågan for å sikre helårstilbudet.

– Ordføreren var svært tydelig overfor fylkestingsgruppene på at prisøkning burde inngå som en del av finansieringen for å sikre fortsatt helårstilbud med NEX 2 til Lofoten, sier han.

I dag koster en tur med hurtigbåten fra Svolvær til Bodø 463 kroner før rabatt.

Vil dere da også øke prisene på NEX1 til Sandnessjøen fra Bodø eller på andre samband i saken?

– Nei. Vedtaket er knyttet til NEX 2 og har sin bakgrunn i den spesielle ruta. Det koster i dag like mye å reise Bodø–Skutvik som Bodø–Svolvær. Årsaken er at avstanden i luftlinje er lik. NEX 1 har ikke denne problemstillingen og prisene til Helgeland ligger over de nye prisene til Lofoten, skriver Skjæran i en SMS til Lofotposten tirsdag.

Tidligere avgang

Endringene mellom Lofoten og Bodø vil ifølge samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth skje 1. januar 2019. Han viser til at avgangen fra Svolvær framskyndes til kl. 0540 fra 0630 i dag.

Vil ha fokus på prisingen

Ordfører Eivind Holst sier han er fornøyd med at man berget helårlig, daglig hurtigbåt.

– Vi fikk gehør for å beholde båten, og ikke minst fikk Skrova gehør for viktigheten av å ha et tilbud til øya, sier Holst og peker på at det tross alt er bedre med en prisøkning enn at tilbudet ble kuttet til og fra Lofoten.

Men, ordføreren mener uansett fylket nå er nødt til å se på hvordan de priser transporten sjøveien i Nordland.

– Korte turer må koste mer, oppsummerer Holst og viser til at hurtigbåten mellom Lofoten og Bodø har lav tilskuddsandel og der passasjerene betaler 32 prosent av kostnadene.

– Det finnes båtruter der passasjerene betaler bare 1.3 prosent. Dette er det kjempeviktig at de ser på, sier han og peker på at prissystemet må reflektere bedre kostnadene med å drive tilbudet.

Det nye samferdselskartet vedtas endelig onsdag på siste dag av fylkestingets samling.

- Heldigvis lyttet til

Gruppeleder Lena Hamnes i Vågan Ap er glad for at fylkespartiet lyttet til innspillene.

-Vi har vært tydelige og aktive. Heldigvis ble vi lyttet til. Vi hadde gode argumenter, sier hun.

Lena Hamnes deler ordfører Eivind Holst sitt syn på at det er bedre med en prisøkning enn kraftige kutt i tilbudet.

- Vi kunne ikke forvente at vi ikke skulle merke det i det hele tatt. Jeg håper nå at tilbudet nå utvikles og brukes. Selv om prisen økes er det billigere enn å reise med fullpris på fulle fly, sier Hamnes og peker likevel på at hun skulle ønsket man ideelt sett slapp å øke prisene.

- Det er forskjeller i privatøkonomien og det betyr mer for noen og mindre for andre.

Les flere saker om hurtigbåten her