Nå er dommen i hurtigrutesaken klar

BODØ: 
Nordgående hurtigrute MS Midnatsol ved kai i Bodø på sin ferd mot Kirkenes. Torsdag 29. mai la Hurtigruten fram tallene for delårsrsregnskapene for 1. kvartal 2008 som er blodrøde. Underskuddet er på 212 mill. 
Foto: Vidar Knai / SCANPIX .

BODØ: Nordgående hurtigrute MS Midnatsol ved kai i Bodø på sin ferd mot Kirkenes. Torsdag 29. mai la Hurtigruten fram tallene for delårsrsregnskapene for 1. kvartal 2008 som er blodrøde. Underskuddet er på 212 mill. Foto: Vidar Knai / SCANPIX . Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

(Avisa Nordland) Tirsdag kom dommen i saken mellom Bodø kommune og Hurtigruten.

Bodø Havn KF ble frifunnet på alle punkter.

- Vi er godt fornøyd med denne dommen, og det er nå bragt på det rene at Bodø Havn ikke har gjort noe ulovlig, verken i forhold til prising eller samarbeid med andre havner, sier styreleder Adelheid Kristiansen i en pressemelding.

– Lagmannsretten har etter vårt syn gjort en grundig gjennomgang og vurdering av saken, sier hun i pressemeldingen.

Til an.no opplyser Kristiansen at de må få lest gjennom dommen før de kommer med ytterligere kommentarer. 

- Mye taler for anke

Hurtigruten er dømt til å betale 2,5 millioner kroner til Bodø kommune i sakskostnader for lagmannsretten, og 484 000 kroner i sakskostnader for tingretten til Bodø kommune.

- Vi er veldig skuffet og sterkt uenig i dommen. Dette er den femte rettsrunden og den første som ender med tap for oss, og det er mye som taler for at vi anker dommen til Høyesterett. Det skal vi vurdere nøye, sier Stein Lillebo i Hurtigruten ASA.

I dommen heter det at "Lagmannsretten er også kommet til at vedtaket om prisøkning ikke innebærer usaklig forskjellsbehandling, selv om Bodø Havns opptreden er kritikkverdig".

- De parametere Bodø Havn benytter i prisingen kombinert med at havna ikke vil forhandle med Hurtigruten samt har gitt Vestfjordfergene fastpris med indeksregulering, har gjort Hurtigruten bekymret. Den vedtatte prisøkningen, som er størst for Hurtigruten, viser at bekymringen ikke er ugrunnet, heter det videre.

- Vi noterer oss at retten mener at Bodø Havn har handlet kritikkverdig og at Hurtigruten har hatt grunn til bekymring. For oss handler dette om rammebetingelsene for norsk sjøfart og prinsippene rundt hva det er sjøfarten skal bære av kostnader. Det er viktig for oss, sier Lillebo.

Anket

I tingretten ble Bodø havn KF dømt 6. mai i fjor til å betale over tre millioner kroner tilbake til Hurtigruten. Årsaken var ulovlig prising av hurtigruteanløpene. Bodø kommune anket dommen og styreleder Adelheid Kristiansen karakteriserte den som urimelig.

LES MER: Bodø havn dømt - må betale millionbeløp

LES MER: Bodø Havn anker dommen i hurtigrutesaken

Tirsdag denne uka ble dommen klar - og Bodø kommune vant på alle punkter.

Gjenåpnet

I midten av februar ble det kjent at Hålogaland lagmannsrett gjenåpnet rettssaken mellom Bodø Havn KF og Hurtigruten. Årsaken til det var at retten ønsket mer informasjon om Bodø havns nye prisliste som skulle gjelde fra 1.1 2017, men ble utsatt til 1. april på grunn av rettssaken.'

LES MER: Her har Hurtigruten trolig betalt to millioner for mye - hvert år

LES MER: - Avviser at de har holdt noe skjult

Ankesaken ble gjenåpnet med nye skriftlige runder med frist 27. februar.

Nå er dommen altså klar.

3,5 millioner

På nyåret i år tilbakebetalte Bodø havn 1,2 millioner kroner etter i en årrekke å ha fakturert Hurtigruten med såkalt ISPS-gebyr.

LES MER: Bodø Havn betaler Hurtigruten

I slutten av februar fortalte styreleder i Bodø Havn, Adelheid Kristiansen, at Bodø Havn krever nærmere 3,5 millioner kroner fra Hurtigruten, et beløp Hurtigruten skylder i anløpsavgift og utgifter til vann.

Artikkeltags