Det mener forsikringsbransjen.

Norge er blant landene i Europa med høyest andel uførepensjonister. Ved årsskiftet var det til sammen 311.875 nordmenn som mottok uføretrygd. Det tilsvarer 9,4 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

Antallet uføre under 35 år har økt med 50 prosent de siste fem årene.

Seks av ti mangler forsikring

– Hovedårsakene til uførhet er muskel- og skjelettlidelser, psykisk helse og hjerte- og karsykdommer. Dette er sykdommer som kan ramme oss på alle stadier i livet, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

– De fleste er langt mer opptatt av å forsikre huset framfor inntekten. Dette til tross for at sannsynligheten for å miste huset i brann er forsvinnende liten i forhold til risikoen for å bli ufør, uttaler Heidi Slettemoen.

For statistikken viser at dersom du 35 år gammel, er det 0,5 prosents sjanse for at du vil oppleve at huset brenner ned. Det er derimot mellom 40 og 45 prosents sannsynlighet for du kan bli arbeidsufør før du fyller 67 år.

– Mange har en skjør privatøkonomi. Likevel er det 6 av 10 som mangler forsikring som dekker uførhet, sier Marianne Frønsdal, forbrukerøkonom i Sparebanken Vest. Hun mener mange lever i villfarelsen om at staten eller arbeidsgiver stiller opp med en hjelpende hånd hvis du blir langvarig syk med påfølgende arbeidsuførhet.

– De fleste blir skuffet, sier Frønsdal. Utbetalingene fra Folketrygden vil årlig være ca 200.000 kroner dersom årsinntekten din ligger rundt 400.000 kroner i dag.

- Et paradoks

En undersøkelse gjort for Nordea i Sverige viser at så mange som halvparten av de spurte i de yngre aldersgruppene ikke tror at familien kan bli boende i hjemmet om de skulle falle fra, mens 30 prosent frykter det samme ved langvarig sykdom.

– Mange under 35 har ikke rukket å bygge seg opp en økonomisk buffer, og har ofte høye lån, understreker Marianne Frønsdal.

En undersøkelse Opinion har gjort for finn.no viser at 90 prosent av unge alene- eller samboende uten barn ikke har gjeldsforsikring, mens 57 prosent av dem ikke har livsforsikring.  De samme tallene for barnefamilier er 82 prosent uten gjeldsforsikring og 50 prosent uten livsforsikring.

De fleste tar det som en selvfølge at hjem og bil skal være forsikret.

– Da er det et paradoks at folk ikke er like opptatt av å ha en tilsvarende «kasko» på inntekten sin. Å bli ufør er omtrent like ille for økonomien som å krasje bilen, uten kasko, hvert år fram til pensjonsalderen, hevder Marianne Frønsdal.

Likevel er det langt flere som forsikrer bilen enn inntekten. (ANB)