Huseier søkte ikke om boligendring – må ut med 2000 kr