Bunadsnemda for Lofotbunaden og Husfliden på Leknes har i over 20 år arrangert en såkalt produsentkveld der de tar for seg forskjellige temaer rundt sying av lofotbunaden.

-Bunadsnemnda sin oppgave er å sørge for kvalitetssikring av Lofotbunaden, sier Brit S. Pedersen, Marita Høyen og Anne Margrethe Liljedahl som utgjør bunadsnemnda. Anne Margrethe Liljedahl er rettighetshaver av Lofotbunaden. Det var hennes oldemor, Arnolda Dahl, som sto bak Lofotbunaden.

Mandag ettermiddag/kveld inviterer de alle med interesse for bunad til produsentmøte på Surprise på Leknes.

-Alle som er internert i bunad kan komme. Vi forteller om det er noe nytt som har skjedd. Vi tar også opp hva og hvorfor det er nødvendig med så strenge kvalitetskrav til Lofotbunaden, sier Brit S. Pedersen som har hatt flere kurs i sying av Lofotbunaden flere steder i Lofoten.

I år vil Brit S. Pedersen presentere en nyhet.

-For noen år siden kom det en ny brosjyre om hvordan man broderer cape og skjorta. På møtet på mandag vil vi legge fram utkastet til en ny brosjyre med arbeidsbeskrivelse for hvordan man monterer en bunad. Store informative bilder erstatter tekst, forteller Pedersen som også vil forklare hva jernbanesøm er.

-Det er den sømmen som brukes til brodering av skjorta, legger hun til.

Det vil bli satt av god tid til spørsmål.

-Det er mange som broderer selv og er usikre. På møtet vil vi formidle kunnskap og veilede de som er litt usikre, sier Marita Høyen og Anne Margrethe Liljedahl.

 

Hvert møte har et tema og i år er det brodering.

Brit S. Pedersen vil fortelle om brodering nå og før i tiden.

De tre damene mener det er viktig å spre kunnskap spesielt siden håndarbeid er ute av skolen.

-Vi synes det er uforståelig at håndarbeid ikke lenger er i skolen. Arnolda Dahl, som står bak Lofotbunaden, kjempet i sin tid en har d kamp for å få håndarbeid inn i skolen, og det er trist at det nå er ute, sier Anne Margrethe Liljedahl og får full støtte av de to andre i bunadsnemnda.

De opplyser at påmelding skjer til Husfliden på Leknes.