Spør du meg bør alle stemme Høyre og sikre Erna fire nye år i statsministerstolen. Men hvem er vanlige folk? Det er vel nettopp her forskjellen mellom sosialistisk side og Høyre er veldig synbar. Høyre ser menneskene som unike personer i et mangfold av ulikheter. Jo Benkow sa det: Jeg velger meg Høyre fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes. Høyre setter menneskene foran systemet fordi folk er forskjellig.

Mange trenger hjelp og støtte for å klare hverdagen og for mange av dem er hjelp til selvhjelp den beste hjelpen. Det å få seg en jobb, skaffe seg bolig i et rausere samfunn der alle får like muligheter. Derfor skal myndigheter legge til rette for økt sysselsetting og økt verdiskapning. Høyre heier på de som skape flere jobber i det private næringsliv, som igjen gir både vanlige og uvanlige folk muligheter, og som gir staten større skatteinntekter. Sosialistisk alternativ er å skatte mer, legge ned private virksomheter, som barnehager, skoler og omsorgsvirksomheter. God kvalitet, god kompetanse og valgfrihet bør være viktigst når pasienter er syke og skal velge behandling. Ikke om behandlingsinstitusjonen er privat eller offentlig.

Samfunnet forandrer seg hele tiden, og dermed må måten vi gjør ting på også endres. Høyre har satt i gang mange nødvendige reformer. Reformer som flere politiske partier sier de skal reverseres. Jeg blir skremt når politikere, i fult alvor, sier de vil skru tiden tilbake. Evaluere og justere er en selvfølge, men reversere er aldri en god ide. I Ernas regjeringstid har utvikling og endringer gått fra prat til handling.

Enten utvikler vi eller så avvikler vi.

Nordland fylke er et av landets største eksportfylker, og er særdeles avhengig av EØS avtalen. Avtalen gir fiskerinæringen tilgang til det europeiske markedet på 450 millioner mennesker. Høyre vil aldri sette EØS-avtalen i spill. Forutsigbare rammevilkår er viktig, og verdier må skapes før de fordeles.

Vanlige folk er forskjellige, og jeg avslutter som jeg startet med å sitere Jo Benkow: Jeg velger meg Høyre fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes.

Godt valg