Hvem er Kallestranda og servicebygget der for?

Som nabo stusser jeg når det henges opp en lapp på servicebygget på Kalle, hvor det står: ”Vinterstengt fra 15. september til 1. mai”. Nå som endelig lokale har lyst til å gå ned til fjæra. Og kommer seg frem mellom alle telt og biler. Det er oktober nå, og selv om det i dag er helt tomt, så var det frem til denne helga 15-20 telt på Kallestranda, organisert aktivitet selvfølgelig. De er der gratis, har ikke tilgang til do, og alle vet hva det har for konsekvenser for de som bor i området. Oss plukke bær der? Nei.

Før servicebygget ble åpnet, var det ingen lover og regler å følge i Kalle Friluftsområde. Friluftsområdet ble ikke forvaltet, det så i alle fall ikke sånn ut. Biler og campingvogner og bobiler stod overalt, på åkrer og i sanden (selv om det ikke er lov med motorisert ferdsel), telt og lavvoer stod oppe i flere uker. Men da servicebygget kom opp, medførte det også ”forbudt å parkere”-skilt, og ikke bare ett, men ganske mange. Det tok litt tid (informasjonsskilt var planlagt som strakstiltak i 2016), men til slutt kom det opp en liten plakat med litt informasjon. Det er kjedelig at det går fra ingen forvaltning, til forbudt-skilt og parkeringsbøter. Og det er synd at Kalle Friluftsområde mangler et stort informasjonsskilt, som ønsker besøkende velkommen på en hyggelig måte, og som kan vise hvor stien går, hvor det er toalett og informere om båndtvang.

I sommer har doene blitt vasket to ganger hver dag, det har helt sikkert vært nødvendig, og de er heldige turistene som har et så fint servicebygg å bruke. Nå er det altså stengt, og lokale som har gledet seg til at et nytt og rent toalett skulle stå klart, får gå i skogen istedenfor, fortsatt.

Så, hvem er servicebygget for? Hva er prioriteringen? Turister eller lokale? Eller begge? Lokale kommer med forslag: kan doene være åpne, og vaskes én gang i uka? Kan doene være åpne fra fredag til søndag? Kan én do være åpen hele tiden? Det har blitt et veldig fint servicebygg her, det hadde vært til stor glede for de som benytter seg av Kalle Friluftsområde hele året, om dette stod åpent.