Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan skal vi holde på folketallet nord for denne porten?

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kanskje på tide å spørre innbyggerne om hvordan de vil ha det!

Ideelt sett burde det jo være unødvendig, da kommunestyrepolitikerne skal ivareta velgernes interesser. Og all den tid de er valgt av folket, har de folkets fullmakt.

En grei ordning, trolig den beste i verden. Det er i hvert fall ingen som har kommet opp med noe bedre.

Men så er det altså slik at landet vårt har veldig mange partier, slik at partier som knapt noen stemmer på, plutselig får veldig mye å si. I tillegg er det også behov for de store partiene å inngå kompromisser, både med seg selv og velgerne, for å komme i posisjon.

Dette er fortsatt helt innafor, samtidig som det kan skape en betydelig distanse mellom folk og politikk.

Vi finner dette i alle lofotkommunene, og i Vestvågøy og Vågan blir det veldig tydelig siden begge kommunene nå har blant annet skole og basseng på agendaen.

Ekstra tydelig blir det i Vestvågøy, der innsparingen og nedbemanningen har rullet og gått i et et år nå.

Administrasjonen foreslår endringer, politikerne vurderer, utfordres av folket og kommer med sine ulike erklæringer om fredning av de tilbudene som står i fare. Sånn sett kan en jo si at lokaldemokratiet fungerer, samtidig er det dessverre mye som tyder på det motsatte. For det gjøres ingen overordnet vekting av hva som er viktig.

I stedet presses politikerne fra skanse til skanse, og litt flåsete sagt så er vel alt av innsparingsforslag kommet på en eller flere vernelister hos de ulike partiene. Resultatet er at vi ikke kommer videre, det hakkes på administrasjonen og det hakkes på politikerne. I befolkningen sprer det seg en oppfatninga av at kommunen er nærmest konkurs, og tilbudene til folk er dårlig.

Det stemmer jo ikke. Vestvågøy og Vågan yter gode tjenester, og det må gjøres økonomiske justeringer og kursendringer.

Samtidig er det bortimot umulig å få det til uten litt skarpere prioriteringer av hva som er viktig, og det er her dette med å spørre folket kommer inn.

Og det går faktisk an å spørre folk i dag, og få kvalitetssikret både spørsmål og svar av folk som har dette som jobb.

Vestvågøy kommune har brukt 400.000 kroner i konsulentbistand på en mulighetsstudie på hvordan rådhuset kan utnyttes, og det er satt av 1,5 millioner kroner til å få utredet skolestrukturen.

Det er altså både betalingsvilje og betalingsevne for å forhåpentligvis få gode svar, så hva med i stedet å bruke en forsvarlig sum på en undersøkelse der topptunge fagfolk hjelper kommunen å spørre et bredt, representativt utvalg av innbyggerne hva de vil at vi skal prioritere?

Altså ikke en masse spørsmål om hva som er ålreit, men heller en stram og konkret spørren der respondentene tvinges til å sette det ene over det andre.

Når det ikke er penger til alt, så må jo noe bort.

Mest sannsynlig ville de svarene man fikk være til stor glede for de som har tatt på seg å representere innbyggerne i politiske fora, for det er faktisk mye enklere å gi folk det de vil ha, hvis man vet hva de vil ha.

For oss som har til oppgave å gi folk nyheter er det slik. I papirtiden, da vi ikke visste hva leserne ønsket mer og mindre av, måtte vi lage et produkt basert på hva vi trodde de ønsket seg.

Nå har vi tall, i sanntid, som viser hva avisleserne våre på nett leser og hvor lenge de leser en sak. Det har gitt oss mye verdifull kunnskap, og la meg si det slik, igjen litt flåsete:

Det er sløst mye med trykksverte, også her i Lofoten.

Kommentarer til denne saken