Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor Nordland fylkeskommune ikke skal legge ned Naturbrukslinjene

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkeskommunen vurderer å legge ned Naturbruk ved Vest-Lofoten videregående skole. Dette er en linje som jeg gikk i fjor og jeg engasjerer meg derfor i denne saken.

En av de negative konsekvensene ved å legge ned naturbruk vil være at det blir for lite søkere til vg1 Fiske –og fangst. Rekruttering til sjømatnæringa vil være vanskelig å opprettholde. Hovedårsaken for å legge ned disse linjene er for å spare penger. Dette mener jeg er ganske kortsiktig tenkt og vil ødelegge for mange ungdommer som planlegger en utdanning innenfor den viktige fiskerinæringa vi har i Norge.

Hvorfor legge ned et utdanningstilbud som mange ungdommer bruker og vil fortsette å bruke framover? Vi ser at etter nedgang i oljeindustrien, er det en klar oppgang i rekrutteringa til fiskeriyrker

I mange år har politikerne sagt at vi må få flere til å velge yrkesfag. Nå som det er høye søkertall på yrkesfag, blant annet på de blå linjene på Naturbruk og Fiske og -fangst, tar politikerne en helomvending og sier at de må spare inn penger på disse «dyre» linjene og at elevene heller må gå studiespesialisering. Begrunnelsen er blant annet at studiespesialisering er mye billigere enn yrkesfag og at vi trenger flere som utdanner seg innenfor studiespesialisering i Nordland. Det er en ganske skuffende og kortsiktig tankemåte, mener jeg. Dette begrunner jeg blant annet med at fiskerinæringa er en av de næringene som genererer flest arbeidsplasser til andre næringer. Blant annet innenfor salg og markedsføring av sjømatprodukter.

De som går studiespesialisering må ta videre høyskole for å få utdanning og det kan ta flere år før de får den utdanningen de har lyst på og kommer seg i arbeidslivet. Ungdommene som går yrkesfag får lærlingelønn i to år og så er de klare for arbeidslivet. De aller fleste får lærlingeplass og til slutt en arbeidsplass. En arbeidsplass som sikrer dem ei god inntekt og som bidrar til vekst og utvikling i landsdelen vår og resten av landet. Med et fagbrev i hånda stiller du sterkt på arbeidsmarkedet. Vi trenger så klart ungdommer som utdanner seg innenfor høyere utdanning, men dette skal ikke gå på bekostning av de som ønsker seg ei yrkesretta utdanning.

Et fiskefartøy og en oppdrettsvirksomhet er i dag spekket med høyteknologi. Det er spekket med krav til dokumentasjoner og rapporter til myndighet. Få om noen stilles det høyere krav til enn til bedriftslederen, til ansatte i oppdreftsbedriften, til skipperen og mannskap på fiskefartøyet. Det er også strenge krav til kvalitet på fisken som fanges. Gjennom vår yrkesrettede utdanning får vi kunnskap og innsikt i dette.

Sjømatnæringa er i kraftig vekst. Å legge ned Naturbrukslinjene vil være å brekke av bærebjelken i nettopp sjømatnæringa og dens utvikling.

Vi ungdommer må få lære yrket gjennom det som myndighetene har satt krav på for å drive virksomheten. Da er det viktig med en utdanning innen det. Det er ikke penger som er makt, men utdanning!

Kommentarer til denne saken