Partiet Rødt forteller på lesebrevplass her i Lofotposten hva de mener om privatisering av kommunale veier i Vestvågøy, og Frp fortalte nylig hva de mener om manglende tilrettelegging for spredt bosetting.

Her er det noe som skurrer.

Dette er jo Senterparti-saker. Og hva hører vi fra dem?

Riktig svar: Ingenting.

Vestvågøys største parti er ikke med i debatten om viktige saker som opptar veldig mange i kommunen. Dette er ikke saker som Lofotposten har funnet på. Vi har belyst dem. Sakene har oppstått som en konsekvens av den politikken som administrasjonen fører.

Her er det også noe som skurrer.

Administrasjonen skal ikke drive med politikk. De skal iverksette det politikerne ber om.

Det er på høy tid med en tydeligere politisk ledelse i Vestvågøy kommune, og jeg håper virkelig det blir noe mer puls i politikken i 2022.

Nåsituasjonen er helt statisk. Posisjonen og administrasjonen har det fint i lag, og Pål Krüger sparker dem på leggen i alle møtene han slipper inn i. Dette er for så vidt ganske fornøyelig for oss som dekker politiske møter, men på sikt kan vi ikke fortsette å referere politikk som ikke inneholder meningsbrytning og mer tydelighet.

Jeg savner en politisk ledelse som gjør akkurat det som partiet Rødt nettopp gjorde. De sa klart og tydelig fra om hva de mener om vei-privatiseringen.

Politikk er nemlig skapt for å deles.

Hvis noen måtte mene det motsatte av Rødt, er selvfølgelig det minst like interessant å få høre om. Poenget er å ytre seg, ikke bare tre uker før valget. På Vestvågøy ble overgangen fra store arealer med valgparasoller til full radiotaushet veldig brå. Både ved kommunevalget og stortingsvalget.

Nå må vi jo bare forutsette at posisjonspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet i kraft av sitt flertall synes det er lurt å privatisere kommunale 33 veistrekninger i kommunen, all den tid de mener det er riktig ressursbruk å utrede dette. Vi minner om at utredningsarbeid ikke skjer på dugnad, og skjer på bekostning av andre oppgaver.

Kanskje synes også styringspartiene at det er helt greit at husbygging skal foregå i sentrale strøk, med mindre noen absolutt ikke gir seg og går for en årelang ankeprosess.

Det er god plass på internett, og Lofotposten tar gjerne inn ytringer fra både innbyggere og folkevalgte.