Urolighetene omkring etableringen av test- og øvingssenteret på Fiskebøl fortsetter. Spørrerunden i Stortinget onsdag ble dessverre ikke den avklaringen vi kunne håpe på ut fra svarene fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ga til Lofotposten før helga:

– Jeg har ingen planer om å etablere et senter innerst i Oslofjorden for ivareta oljevern i arktiske strøk.

Klar tale fra statsråd Skjæran etter at hans eget departement har skapt usikkerhet rundt etableringen.

Men: I stedet for å disponere oppstartsbevilgninga på 25 millioner kroner som Solberg-regjeringen ga til planleggingen av det maritime berdskapssenteret på Fiskebøl, har nærings- og fiskeridepartementet bedt Kystverket om å vurdere nedskalerte løsninger på Fiskebøl. Ikke bare det: Departementet har også bedt om oppdaterte kostnadsanslag for utbygging av testanlegget i Horten til simulering av arktiske forhold.

Å simulere arktiske forhold i Horten, i stedet for å etablere senteret som planlagt i Lofoten, har vakt sterke reaksjoner, også blant regjeringspartienes egne.

Derfor øynet vi håp om en rask avklaring da fiskeriministeren gjorde det så ettertrykkelig klart i Lofotposten at han ikke har noen planer "om å etablere et senter innerst i Oslofjorden for ivareta oljevern i arktiske strøk".

De siste ukenes uklarhet var i ferd med å bli parkert av av en tydelig minister, øynet vi håp om.

Dessverre viste spørrerunden i Stortinget at det er all mulig grunn til å fortsatt kjenne på en usikkerhet rundt etableringen. Ministeren bidro ikke til å avklare situasjonen idet han svarte på spørsmål fra Høyres Bård Ludvig Thorheim.

Test- og øvingssenteret på Fiskebøl sprang i sin tid ut av debatten om olje- og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Gjennom debatten åpenbarte det seg et generelt behov for bedre testing og øving på beredskap i våre arktiske farvann. Samtidig som det ble bevissthet rundt at den eksisterende båttrafikken representerte en miljømessig fare i seg selv. En fare det ikke var tilstrekkelig kapasitet til å håndtere, verken menneskelig eller utstyrsmessig, som følge av mangelen av øvings- og treningssenter.

De tragiske nå, er at malmskipene går inn og ut Ofotfjorden og representerer en betydelig miljørisiko, mens departementet og statsråden sår tvil om etableringen av det planlagte senteret på Fiskebøl, på grensen til Vesterålen.

Les også

Flytting av beredskapssenteret på Fiskebøl: Visker ut grensene mellom politikk og komikk

Det er forunderlige at fiskeriministeren på ene siden slår fast at han ikke vil etablere et senter i Oslofjorden for å ivareta arktiske forhold. På den andre siden trekker han ikke brevet med bestillingen til Kystverket om å beregne hva det vil koste å simulere arktiske forhold i Horten.

Oppi det hele er økonomi og kostnader oppgitt som årsak til at Fiskebøl-etableringen skal sees opp mot Horten-alternativet .

Spørretimen i Stortinget har ikke gitt de ønskede svar. I stedet åpenbarer det seg ett hovedspørsmål: Hvorfor skal fiskeriminister Bjørnar Skjæran bruke tid og penger på å utrede noe han er så tydelig på at han ikke vil ha?

Det er en ministers privilegium å skjære i gjennom i slike diskusjoner som den vi nå har.

Den muligheten til å skjære gjennom, har definitivt ikke Skjæran benyttet seg av.