97 nye hytter møter kritikk, men utbyggeren vil skape økt vekst: – Dette er helt avgjørende for å få til videre utvikling

Flere har kommet med kritiske innspill til utvidelsen av hyttefeltet på Hov. Frode Hov i Lofoten Hytteutvikling mener utbyggingen er viktig både for stedet og satsingen på vinterturisme.