Hytteplaner i Stamsund:- Fire blir med front mot sjø

Selskapet Miljørens AS i Stamsund søker Vestvågøy kommune om rammetillatelse for å få sette opp syv hytter i Stamsund.