- I disse dager tror jeg mange ser hvor viktig det er å ha sterke lokale nyhetsformidlere

Tre aviser i Lofoten har vekst, mens Avisa Lofoten mister pressestøtten.