Tall fra Nav viser at i løpet av mai har Nordland hatt et fall i antall helt ledige på 550 personer sammenlignet med måneden før, en nedgang på 17 prosent. Antallet helt ledige er 2 688 arbeidssøkere, som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er nå i ferd med å nærme seg nivået før koronapandemien satte inn. Fremdeles har Nordland lavest ledighet i landet.

Mange ledige stillinger

Færre ledige har sammenheng med at de inngripende tiltakene nå er opphørt og at mange av de permitterte er tilbake i sine jobber. I tillegg er grensene fortsatt stengt og vi står foran en sommersesong som med stor sannsynlighet vil preges av samme situasjon som i fjor, nemlig mange nordmenn på ferie i eget land og som vil oppleve Nordland.

– Det er svært mange utlyste stillinger i Nordland nå og stor bevegelse i arbeidsmarkedet. I det vi går inn i sommersesongen forventer vi ytterligere fall i ledigheten i fylket, sier Stavnes. I år vil mange unge få sommerjobb ved hjelp av det nye sommerjobbtiltaket, og vi oppfordrer bedrifter til å benytte denne spesielle muligheten til å gi unge verdifull erfaring, sier NAV-direktør Cathrine Stavnes i en pressemelding.

Ti prosent ledige

I Lofoten var det ved utgangen av mai 473 personer som var helt uten arbeid.

Arbeidsledige i Lofoten.

Kommune antall endringer mai/april

Røst 10 – 4

Værøy 39 + 15

Moskenes 52 – 13

Flakstad 23 + 1

Vestvågøy 171 – 32

Vågan 178 – 16

Lofoten har den høyeste prosentvise ledigheten blant fylkets regioner med 3,4 prosent helt ledige. Værøy kommune har den definitivt høyeste ledighet blant alle fylkets kommuner med 10,4 prosent helt ledige i mai. Lavest ledighet finner vi i Vevelstad kommune.