I ett år har butikken prøvd å få større parkeringsplass - nå sier Fylkesmannen nei

Driverne av dagligvarebutikken på Storøya får ikke bygge ut parkeringsplassen rett ved. Fylkesmannen i Nordland mener politikerne i Vågan ikke hadde sitt på det tørre da tillatelsen ble gitt.