I fjor lekte lammene i vårsola - slik ser beiteområdet ut i år

For sauebønder betyr vinterforholdene at dyrene må vente lengre enn planlagt på å komme seg ut på beite.