I et brev til berørte kommuner opplyser Kystverket om at Sundstraumen i Flakstad blir stengt for all ferdsel fra 17. oktober 2019 og tre uker framover.

– Tilstanden på deler av navigasjonsanleggene i Sundstraumen er dårlige. Det er derfor planlagt en fornying/reetablering av seks av navigasjonsanleggene i strømmen. I perioden arbeidene foregår til leden være stengt for all trafikk. Unntak kan avtales direkte med utførende entreprenør Sea Pipe AS og deres fartøy «Scan Pip «2, opplyser Kystverket.