Med base i Sandnessjøen rydder den ideelle organisasjonen strender fra Stavanger til Kirkenes. Nå har In The Same Boat sendt sin vurdering til blant andre statsministeren, flere departement og Senter for oljevern og marint miljø i Svolvær om hva som kreves for å fjerne mesteparten av marint avfall

Basert på innrapporteringen av større ryddeaksjoner langs kysten, anslår organisasjonen at det sannsynlig gjenstår ca. 10.000 tonn å rydde. Ut fra estimatet om at det årlig ryddes ca. 2500 tonn, kan mesteparten være fjernet i løpet av fire-fem år. Etter det er årlig vedlikeholdsrydding oppgaven.

In The Same Boat plukker selv opp rundt 700 tonn. I år skal organisasjonen bruke 15 spesialtilpassede fartøy for strandrydding og avfallslogistikk i områder uten veiforbindelse mellom Stavanger og Kirkenes, opplyste Rolf-Ørjan Høgset, grunnleggeren av In The Same Boat, nylig.

– Er penger nok

I brevet mener organisasjonen at økonomi ikke er en hindring for effektive ryddeaksjoner. Offentlige og private bidrar årlig med ca. 500 millioner kroner der en del av pengene går til strandrydding. In The Same Boat viser til egen gjennomsnittlig kostnad med 26 kroner per kilo innsamlet strandsøppel, og legger fram følgende regnestykke for myndighetene:

«Dersom den totale mengden innsamlet avfall pr. år i Norge er slik vi har estimert, og det skal ryddes 2 500 tonn pr. år, vil den årlige kostnaden, basert på våre arbeidsmetoder, totalt komme opp i 65 millioner kroner, det vil si bare en liten andel av den totale finansieringen. Det finnes altså allerede tilstrekkelig løpende finansiering til å rydde hele Norge, og drive nødvendig vedlikeholdsrydding, dersom pengene brukes på en effektiv måte.»

Det er heller ikke behov for å bygge opp mer ryddekapasitet, mener organisasjonen.

«I all hovedsak er kapasiteten bygget på dugnadsånd og et stort folkeengasjement, som handler om mye mer enn å rydde opp gamle synder. Det handler om den forebyggende effekten som ligger i at alle kan delta i et stort fellesskap, næringsliv, ideelle organisasjoner, statlige og kommunale aktører – og hver enkeltperson som ønsker å bidra», heter det i innspillet.