Når det gjelder debatten om stor eller liten hall tilknyttet Ramberg skole, har jeg lyst å komme med noen innspill fra Flakstad kulturskole.
Et aktivt kulturliv er viktig i et folkehelseperspektiv, og Flakstad har gjennom årene hatt ord på seg for å være en kulturkommune - med tilbud til folk i alle aldre. Musikklivet i Flakstad berører i så måte mange, både på og utenfor scenen. Jeg blir enda varm om hjertet når jeg tenker på en eldre sambygdning som, med glede i øynene, takket for konserten og sa: “Dette har jeg ventet på så lenge, dette betyr mye for meg”. Musikk er livgivende! Dette ser vi også gjennom de nasjonale satsningene på musikk, som for eksempel “Syngende kommune” og “Sang i eldreomsorgen.”
Musikk engasjerer og skaper aktivitet. Vi har flere aktører fra Vågan, Vestvågøy og Moskenes som hver uke, i ulike sammenhenger, kommer til Flakstad for å bidra kulturelt. Disse har sammen med utøvere i Flakstad lagt ned utallige dugnadstimer. Jeg kan blant annet nevne Lofotodden musikkorps som hver 17.mai stiller opp for å skape stemning og bidra til trivsel og livsglede. Og når julegrana tennes, er det samme korps som er med på å skape stemning. Det er faktisk vanskelig å forestille seg disse begivenhetene uten musikk! I løpet av de ukene kulturlivet har ligget nede på grunn av korona, er vi mange som har savnet å kunne gå på konserter eller andre kulturaktiviteter. Vi har fått øynene opp for hva det betyr å ha tilgang til levende musikk. Men kultur kan ikke bare være noe man tar frem ved festlige anledninger, noe man smykker seg med i festtaler, men skal være en del av et levende samfunn. For å få til det, er det noen kriterier som må være på plass.


I kommunen er det ca 80 personer som er tilknyttet kulturskolen og det frivillige musikklivet, og disse trenger gode lokaler å øve og holde konserter i. Både kor, korps og strykeorkester har etter lov om voksenopplæring rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler. I gode, tilrettelagte øvingslokaler inngår krav om god akustikk, som er viktig i et helseperspektiv, og nok areal til å kunne utøve de ulike kulturformene. Det skal være plass til både enkelteleven, koret og og dansegruppa, for ikke å nevne lagerrom. Hensiktsmessige lokaler er svært viktig for trivselen og er i neste omgang med på å øke rekrutteringen. For å kunne drive med samspill, er det avgjørende at lokalitetene gir mulighet for at flere kan øve på samme tid, i ulike rom. Flere grupperom gir lærerne i kulturskolen mulighet til å legge opp til et samarbeid på tvers av instrumentgruppene. Vi er 5 kulturskolelærere som vil ha arbeidsplassen vår ved nye Ramberg skole, og vi er opptatt av best mulige arbeidsforhold.


Når vi i Flakstad skal bygge ny skole, har vi en unik mulighet for å tilrettelegge for de aktivitetene som finnes i kommunen i dag - og for kommende tilbud. Vi må bygge for fremtiden og for et bredt kulturliv. Gamle Ramberg skoles aula var ikke bare en gymsal, men en storstue for mange ulike arrangement i kommunen. Her kan nevnes 17.mai, seniordans, korpskonserter og bygdekvelder, for å nevne noe. Å avholde slike tilstelninger i en stor idrettshall vil ikke gi den samme opplevelsen. En helhetlig konsertopplevelse krever en estetisk ramme. For at lyden skal nå ut i en hall, vil musikkarrangement kreve et godt lydanlegg, samt lydtekniker, Dette kan være en utfordring, likeså at det er dyrt å varme opp en stor hall. Det kreves en annen temperatur når man skal sitte i ro i en time enn når man holder på med fysisk aktivitet.


En idrettshall som konsertlokale vil ikke være gunstig for musikkaktivitetene som drives i kommunen, blant annet på grunn av de akustiske forholdene. Å kombinere kravene om lyddemping for idrettsaktiviteter med korets ønske om lang etterklangstid, er utfordrende. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har målt akustikk i over 700 lokaler rundt om i landet, og ca 85% av disse er ikke egnet til det de brukes til. Den nye standarden, NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, fastsetter hva som skal til for at rommet skal bli godt å spille eller synge i. Som jeg ser det, vil en idrettshall ikke kunne yte rettferdighet overfor Flakstad strykeorkester, elevene i kulturskolen, elevene i grunnskolen som har øvd inn julespill, og Ramberg blandakor, -et kor med snart 100 år gamle tradisjoner i å arrangere konserter. Som dirigent og lærer ser jeg arrangement i en idrettshall så utfordrende og lite fristende at det nesten ikke er aktuelt for meg å planlegge for slike.


Etter min mening vil løsningen med en flerbrukshall tilknyttet skolen komme de fleste brukergrupper tilgode. Hallen er dobbelt så stor som aulaen i den gamle skolen. Et musikkrom med tilgang til allrom og flerbrukshall, samt et sosialt rom, gir muligheter for at flere aktiviteter kan foregå samtidig. Jeg har forståelse for at mange ønsker seg en idrettshall, med det den kan gi av nye tilbud, men disse må ikke komme på bekostning av de aktivitetene vi allerede har i Flakstad. Jeg ønsker ikke at idretten og det øvrige kulturlivet i Flakstad skal bli som motstandere på en bane, men at vi sammen skal spille hverandre gode - gå mot samme mål. Et mål om å bidra til positivitet og aktivitet for ALLE i Flakstad.