Idrettshall på Ramberg: – Vi følger opp samfunnsplanen

Flakstad-ordfører Trond Kroken viser til at kommunestyret to ganger har prioritert bygging av idrettshall på Ramberg.