Idrettsledere i Vågan om hallkritikken fra KIL: Må tørre å se større på dette

– Jeg tenker at det ville vært mer hensiktsmessig for Vågans befolkning om man stilte seg bak et slikt prosjekt.