Tirsdag var store deler av Gravdal fri for vann i mange timer. Dette skyldtes et ledningsbrudd. Skole og barnehage måtte stenge, mens sykehuset fikk vann med tankvogn.

Onsdag morgen melder Vestvågøy kommune at Gravdal igjen er fri for vann.

– Det har oppstått nok en lekkasje på vannledningen til Gravdal. Vi er derfor nødt til stenge vannet. Reparasjonen av skaden vil nok ta store deler av arbeidsdagen, melder Vestvågøy kommune.

Skaden har skjedd i forbindelse med prosjektet. «Gravdal 1». Prosjektet «Gravdal 1» har som mål å fornye og utvide av vann og avløpsnettet mellom Leknes og Gravdal.

Kommunen opplyser at vannbruddet vil få følger for Gravdal skole, barnehagene og annen virksomhet på Gravdal. Kommunalsjef for Oppvekst, Bianca Halvorsen, besluttet stenging av Busknes skole og Gravdal kommunale barnehage ut fra manglende vann.

- Kriseledelsen har vært samlet. Varsling gjøres bredt. Kriseledelsen har besluttet stenging av kommunal skole, kommunal barnehage og voksenopplæringstilbud ved gamle fiskerifagskolen. Enhet for Prosjekt og Infrastruktur har oversikt over situasjonen, vet hva den består i og jobber aktivt på stedet, melder kommunen på sine hjemmesider.