Rune Andreassen går i sin kommentar i Lofotposten 7. januar langt i å antyde at posisjonen i Vestvågøy har tatt en beslutning om å privatisere 33 kommunale veistrekninger.

Vi kan fastslå at en slik beslutning ikke er tatt!

Senterpartiet har ikke konkludert i saken.

Det er i enhver organisasjon behov for å gjøre vurderinger av om rutiner og kostnadsomfang er optimalt. Så også for en kommune. De senere årene har det i Vestvågøy vært stort fokus på kostnader og innsparinger innenfor oppvekst, helse og omsorg. Innenfor en stram kommuneøkonomi vil det være uansvarlig å ikke sette også området kommunale veier under lupen.

Kommunestyret bestilte ved sitt vedtak i 2016 en administrativ behandling av kommunale veier basert på kriterier som kommunestyret da vedtok. Andreassen antyder at det er synd at administrasjonen skal bruke ressurser på denne saken, men da må vi få minne om at det er rådmannens plikt å iverksette kommunestyrets vedtak. Det Andreassen kunne reagert på, er tiden som er gått fra vedtak ble gjort i april 2016 og fram til saken nå legges fram.

Saken ble behandlet forvaltningsutvalget 19. oktober, hvor Senterpartiets representanter gav uttrykk for de ikke kunne støtte rådmannens innstilling slik den forelå. Senterpartiet støttet derfor forslaget om å sende saken på høring. På denne måten skaffer vi oss mer kunnskap samtidig som vi har fått bedre tid til å behandle saken.

Så snart administrasjonen er ferdig med sin behandling og saken legges fram, kan vi forsikre om at Senterpartiet vil gjennomføre en grundig behandling av saken før vi tar vår beslutning.