Gå til sidens hovedinnhold

Ikke ta fra oss friområdet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til ordfører, kommunalsjef, teknisk sjef, leder for parkeringsetaten og politikere i Vågan kommune.

Beboerne i Storøyvalen har med forferdelse fått med seg at Vågan kommune vil lage 35 parkeringsplasser på den lille grønne flekken som er igjen i Storøyvalen.

I 1992 forsvant halve friområdet da kommunen vedtok å flytte E10, altså hovedtrafikkåren igjennom Lofoten, 30 meter nærmere boligene, i forbindelse med omlegging av veien, og en rundkjøring kloss i åpningen på Nonshaugtunellen.

Det har vært snakk om støyvegg mot veien for å dempe på denne forringelsen for beboerne, men den kom aldri opp!

Det bor pr. desember 2020, 13 små barn i boligfeltet. Det eneste området disse har igjen å leke på er friområdet.

På vinteren brukes mer enn halve området til snødeponi. Noen biler er parkert nær den grønne flekken, men det er beboere i området sine biler.

Å etablere en parkeringsplass her vil frata barna en trygg plass å leke på, samt at trafikken inn til området vil øke betraktelig.

En parkeringsplass er ingen lekeplass!

Hvordan brøytemannskapenes hverdag vil bli med sine mange og lange roder, uten snødeponi vil bety at lastebiler vil gå i skytteltrafikk for å dumpe snø på havet. (Noe som visstnok ikke er lov, av miljøhensyn?) Men det vil da ved kraftig snøfall føre til at den ene roden er snødd igjen før den andre er ferdig brøytet.

Hvordan kommunen kom i dette uføret ved å mangle parkeringsplasser vites ikke. Det vil komme opp et Hotel i Vestfjordgata. Det ble ikke stilt krav til at de, som andre måtte bygge garasjeanlegg under hotellet. Dermed trenger hotellet kanskje 30-40-50 plasser dem ikke har.

Dette er problemer kommunen burde ha tenkt løsninger på, før dem sier ja til ting. Det kalles planlegging, konsekvens og analyse av behov og er noe man gjør FØR man vedtar.

Når selv Folkeparken ble foreslått omgjort til 15 parkeringsplasser, så må man regne med å bli kalt ufine ting! Heldigvis ble motstanden massiv fra folk som har Svolvær i sitt hjerte.

Planen havnet der den hørte hjemme i utgangspunktet, i søpla.

Men nå trenger barna i boligfeltet i Saragossa at folk samles MOT at det eneste grønne igjen i Storøyvalen skal bli til en parkeringsplass!

For brøytemannskapene er de fortsatt hjertelig velkommen til å bruke plassen som snødeponi! (Barn aker gjerne i dungene.)

Jeg har selv tre barn som har vokst opp på stedet, og ser helst at dagens og kommende barn kan få beholde dette trygge området slik det er i dag.

Man får påberope seg sedvanerett om man må.

Det vil være bedre å legge ut parkeringsplasser mellom tilbygget til Aust-Lofoten Videregående skole, og E10. Det blir ikke 35 plasser, men de vil være mer naturlig tilknyttet Vågan Lokalmedisinske senter.

Kommentarer til denne saken