LO, YS og NHO kom ikke i mål med meklingen i lønnsoppgjøret innen klokken 6 søndag morgen. Ansatte som skal jobbe søndag skal dermed møte på jobb som planlagt.

Det er fare for at over 30.000 blir tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige i meklingen, som nå har pågått sju timer på overtid. Ettersom partene ikke var enige innen klokken 6, får ansatte som kan bli tatt ut i streik beskjed om å møte på jobb som planlagt søndag.

Disse blir bedt om å avvente videre beskjed om mulig streik. Lønnsoppgjøret legger rammer for forhandlinger i andre sektorer senere i år.

NTB får like før klokken 6 opplyst at meklingen fortsetter utover morgentimene. LO, YS og NHO har siden søndag klokken 10 sittet i mekling hos Riksmekleren, og den opprinnelige fristen for å bli enige var ved midnatt.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. NHO foreslår en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Dette blir trolig meklingens avgjørende punkt, ifølge FriFagbevegelse. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.