Ingen oppstartplaner for Ytre Stamsund

Oppstarten for den etterlengtede gang- og sykkelveien for Ytre Stamsund er ikke tidfestet.