Innstiller bobehandling etter konkurs i reiselivsselskap