Fylkesveien til Myrland i Flakstad er svært rasutsatt. I november besluttet taxiene på Vestvågøy og Flakstad å innstille all privat kjøring til bygda med 15–20 fastboende. Dette begrunnet de med at de satte sikkerheten til passasjerer og ansatte først.

Drosjene med kjørestopp på rasutsatt vei:- Vi føler det ikke er trygt for verken sjåfører eller passasjerer

Nå melder Reisnordland.no at også rutebussen stopper kjøringen.

– Inntil videre vil ikke linje 771 kjøre til Myrland der det er angitt i rutetabell. Dette grunnet mange ras der, og fortsatt stor rasfare, heter det i meldingen.

Fylkesråden om Myrlandsveien: - Rassikringstiltak er ikke prioritert